شما با استفاده از یک مرورگر قدیمی. برای یک تجربه مرور سریعتر و ایمن تر ، امروز به صورت رایگان بروزرسانی کنید.

ترجمه تخصصی


تخصصی عمومی

مناسب متون عمومی و دانشجویی، وبلاگ ها و سایت های عمومی

کلمه ای 19 تومان

 • سطح مترجم کارشناس
 • ضمانت کیفیت دارد
 • ضمانت زمان تحویل دارد
 • حفظ محرمانگی محتوا دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد
 • تخفیف حجمی ندارد
 • بازخوانی مترجم اول ندارد
 • بازخوانی مترجم دوم ندارد
 • تحویل بخش به بخش ندارد

تخصصی نقره ای

مناسب متون تخصصی با حساسیت کم، وبلاگ و سایت تخصصی

کلمه ای 39 تومان

 • سطح مترجم ارشد
 • ضمانت کیفیت دارد
 • ضمانت زمان تحویل دارد
 • حفظ محرمانگی محتوا دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد
 • تخفیف حجمی دارد
 • بازخوانی مترجم اول ندارد
 • بازخوانی مترجم دوم ندارد
 • تحویل بخش به بخش ندارد

تخصصی طلایی

مناسب چاپ مقاله، پایان نامه و کتاب، رزومه کاری و قرارداد تجاری

کلمه ای 59 تومان

 • سطح مترجم ارشد با سابقه
 • ضمانت کیفیت دارد
 • ضمانت زمان تحویل دارد
 • حفظ محرمانگی محتوا دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد
 • تخفیف حجمی دارد
 • بازخوانی مترجم اول دارد
 • بازخوانی مترجم دوم ندارد
 • تحویل بخش به بخش ندارد

تخصصی ویژه

مناسب ترجمه های بسیار حساس سازمانی، بازرگانی، تجاری و علمی

کلمه ای 79 تومان

 • سطح مترجم دکتری
 • ضمانت کیفیت دارد
 • ضمانت زمان تحویل دارد
 • حفظ محرمانگی محتوا دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد
 • تخفیف حجمی دارد
 • بازخوانی مترجم اول دارد
 • بازخوانی مترجم دوم دارد
 • تحویل بخش به بخش دارد

بررسی گرامر و سرقت ادبی


بررسی سرقت ادبی مقالات

با استفاده از نرم افزار پرقدرت iThenticate

یک فایل 30 هزار توامن

 • تعداد فایل یک عدد
 • ضمانت کیفیت دارد
 • ضمانت زمان تحویل دارد
 • حفظ محرمانگی محتوا دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد

بررسی گرامر و غلط یابی املایی و انشایی

با استفاده از نرم افزار پرقدرت Grammarly

یک فایل 30 هزار تومان

 • تعداد فایل یک عدد
 • ضمانت کیفیت دارد
 • ضمانت زمان تحویل دارد
 • حفظ محرمانگی محتوا دارد
 • پشتیبانی آنلاین دارد